Posts Tagged ‘treść pieczątki’

Jakie dane umieścić na pieczątce

Posted: 17th Sierpień 2012 by max-pieczatki in Porady
Tags: , ,

Pieczątka firmowa wciąż jest istotnym elementem procesu autoryzacji dokumentów zarówno w obiegu wewnętrznym jak i zewnętrznym. Dlatego proces jej właściwego- pod względem formalno-prawnym-przygotowania jest niezwykle istotny. Podstawowe dane, które każda pieczątka powinna zawierać to: 1/ Nazwa firmy. W wypadku spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, komandytowych nazwa jest ściśle określona we wpisie do KRS. Nazwa […]